Naklejki

Formaty plików

Projekty załączane do zamówienia powinny być przygotowane w formie elektronicznej.

  • Prawidłowo przygotowany plik do wydruku naklejek powinien oprócz grafiki posiadać obrys, który jest jednocześnie linią cięcia. Z uwagi na to pliki do druku prosimy przygotować jako CDR lub EPS. Istnieje możliwość wycinania skomplikowanych kształtów, ale krzywa wyznaczająca linię cięcia powinna mieć zminimalizowaną liczbę punktów kontrolnych do niezbędnych dla zachowania kształtu.

  • Do każdego zamówienia prosimy o podesłanie poglądowego pliku JPG.

  • Nie należy przygotowywać prac w programach pakietu Microsoft Office !!!

Skala i wymiary

Projekty powinny być przygotowywane w skali 1:1, a ich wymiary powinny być zgodne z zamówieniem. W przypadku bardzo dużych wymiarów wydruków (największy wymiar większy niż 5m) należy przygotować projekt w mniejszej skali dbając o odpowiednio większą rozdzielczość grafik rastrowych.

Kolory

Wszystkie obiekty i bitmapy powinny być w przestrzeni kolorystycznej CMYK.

Aby uzyskać barwę pełnej czerni należy składowe koloru ustawić na: C60% M60% Y60% K100%

Optymalna rozdzielczość

Rozdzielczość naklejek ? 300 Dpi

Układ projektu


Grafika powinna wystawać 2mm poza linię cięcia. Pozwala to uniknąć sytuacji, w której na krawędziach wyciętego kształtu widoczna będzie biała obwódka. Ścieżka wyznaczająca linia cięcia musi być zamknięta,

o grubości 0,001mm, a jej kolor powinien mieć wartość C-1%, M-0%, Y-0%, K-0%. Linię cięcia należy schować na warstwie pod grafiką.

Dostarczenie plików

Materiały do druku mogą być dostarczone w następujący sposób:
- na konto FTP ( w osobnej zakładce wyjaśniamy w jaki sposób umieścić pliki na serwerze)

adres: ftp.logosc.com

login: obraz-logo_klient

hasło: KLient2011

- osobiście na nośnikach CD, DVD lub pamięciach flash USB

facebook
Zdjęcia płatne Katalog zdjęć płatnych
Zdjęcia darmowe katalog zdjęć darmowych